Vali hồng như ý + 3 Hộp Hạnh Nhân Mỹ + 1 Rượu MOSCATO ROSÉ