Set quà rượu vang vali xanh như ý + 3 Hộp Hạnh Nhân + 1 Chai Rượu Vang