Chính sách hoàn tiền

1. WINEKINGS chấp nhận các phương thức hoàn tiền sau:

– Hoàn tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng.

– Hoàn tiền thông qua ngân hàng chấp nhận thẻ.

– Hoàn tiền mặt tại hệ thống cửa hàng WINEKINGS.

2. Thời gian xử lý

– WINEKINGS sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu hoàn trả tới quý khách thông qua email hoặc/và tin nhắn SMS, liên lạc mạng xã hội… trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi WINEKINGS nhận được yêu cầu từ quý khách về sản phẩm.

– Nếu yêu cầu hoàn trả đáp ứng các yêu cầu tại mục (1,2 của khoản I), WINEKINGS sẽ thực hiện thủ tục hoàn tiền cho khách hàng kể từ khi yêu cầu đổi,trả được thực hiện trong thời gian như sau:

+ Với phương thức thanh toán không thông qua ngân hàng: khách hàng sẽ nhận được tiền hoàn từ 5-7 ngày làm việc.

+ Với phương thức thanh toán thông qua ngân hàng: WinePlaza sẽ hoàn tất thủ tục hoàn tiền từ 5-7 ngày làm việc và gửi yêu cầu tới ngân hàng để xử lý, hoàn tiền vào tài khoản cho khách hàng.

4.4/5 - (13 bình chọn)