Set quà rượu vang Vali cam như ý + 3 Hộp Hạnh Nhân + 1 Chai Rượu